รักใคร ให้พระคุ้มครอง | ส่งพระคุ้มครองทุกวัน แก่คนที่เรารัก