สวัสดีวันพุธ หยุดเรื่องร้าย กายใจสุขี พระสารพัดดีคุ้มครอง

สวัสดีวันพุธ หยุดเรื่องร้าย กายใจสุขี พระสารพัดดีคุ้มครอง
สวัสดีวันพุธ หยุดเรื่องร้าย กายใจสุขี พระสารพัดดีคุ้มครอง

สวัสดีเช้าวันพุธ ให้หยุดเรื่องร้าย ๆ กายใจให้สุขี ขอให้พระผงสารพัดดี บารมีหลวงปู่ฝั้น คุ้มครองป้องกัน อันตรายให้ห่างไกล ได้ความสงบ พบลาภผล เป็นมงคลแก่ชีวิต

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร เป็นพระเถระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติ ท่านมีศิษย์ที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านมากกมาย เป็นต้นว่า

 • พระโพธิธรรมาจารย์เถร (พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
 • พระรัชมงคลนายก (พระอาจารย์คำดี ปญฺโญภาโส) วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
 • พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินทริโย) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพฯ
 • พระราชปัญญาวิสารัท (พระอาจารย์เหลือง ฉนฺทาคโม) วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์
 • พระครูอุดมธรรมสุนทร (พระอาจารย์แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
 • พระอาจารย์สรวง สิริปุญฺโญ วัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร
 • พระญาณสิทธาจารย์ (พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) จ.บึงกาฬ
 • พระครูสุวิมลบุญญากร (พระอาจารย์บุญพิน กตปุญฺโญ) วัดผาเทพนิมิตร จ.สกลนคร
 • พระอาจารย์เขี่ยม โสรโย วัดป่าถ้ำขาม จ.สกลนคร
 • พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • พระอาจารย์เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ
 • พระอาจารย์ทองคำ กาญจนวณฺโณ วัดถ้ำบูชา จ.บึงกาฬ
 • พระครูวิมลภาวนาคุณ (พระอาจารย์คูณ สุเมโธ) วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
 • พระอาจารย์เชือน ปภสฺสโร วัดประชาสันติ จ.พังงา
 • พระครูภาวนาสุทธาจารย์ (พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ) วัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 • พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พระครูกันตสีลสัมบัน (พระอาจารย์สมบูรณ์ กนฺตสีโล) วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม…ประวัติ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *