สวัสดีวันพฤหัสบดี พระเศรษฐีนวโกฏิคุ้มครอง ให้โชคลาภ | รักใคร ให้พระคุ้มครอง

สวัสดีวันพฤหัสบดี พระเศรษฐีนวโกฏิคุ้มครอง ให้โชคลาภ

สวัสดีวันพฤหัสบดี พระเศรษฐีนวโกฏิคุ้มครอง ให้โชคลาภ
สวัสดีวันพฤหัสบดี พระเศรษฐีนวโกฏิคุ้มครอง ให้โชคลาภ

สวัสดีวันพฤหัสบดี ขอให้มีความสุข ความทุกข์ห่างหนี พระเศรษฐีนวโกฏิโปรดคุ้มครอง ให้เนืองนองด้วยโชคลาภ

พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นคติความเชื่อ สร้างเพื่อระลึกเศรษฐีทั้ง 9 ซึ่งเหล่านั้นล้วนเป็นพุทธสาวกยกยออุปถมภ์พระพุทธศาสนา อันได้แก่

  1. ธนัญชัยเศรษฐี
  2. ยสเศรษฐี
  3. สุมนเศรษฐี
  4. ชฏิลเศรษฐี
  5. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  6. เมนฑะกเศรษฐี
  7. โชติกเศรษฐี
  8. สุมังคลเศรษฐี
  9. วิสาขามหาอุบาสิกา

จึงมีการสร้างเป็นพระ 9 หน้า สื่อความหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น อีกอย่างคำว่า 9 หน้าหรือพระเก้าหน้า ฟ้องเสียงกับคำว่าก้าวหน้า คือก้าวไปข้างหน้า มีความเจริญก้าวหน้าไม่ถดถอย จึงเชื่อว่าหากใครได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระเก้าหน้าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การงาน ความเป็นอยู่ ตลอดทั้งทางด้านศีลธรรมอันดีงาม

อ่านเพิ่มเติม…

พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ สํานักสงฆ์พุทธพรแข็งแรง

พระเศรษฐีนวโกฏิ เศรษฐีมาโปรด โคตรมั่งมีศรีสุข

ความหมายของพระเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *