สวัสดี วันพฤหัสบดี บุญรักษา พระคุ้มครอง | พระคุ้มครอง

สวัสดี วันพฤหัสบดี บุญรักษา พระคุ้มครอง

สวัสดี วันพฤหัสบดี บุญรักษา พระคุ้มครอง
สวัสดี วันพฤหัสบดี บุญรักษา พระคุ้มครอง

สวัสดี วันพฤหัสบดี

สวัสดี วันพฤหัสบดี บุญรักษา พระคุ้มครอง

บุญจะรักษา พระจะคุ้มครอง ก็ต้องอยู่ในเส้นทางของบุญและเส้นทางของพระ

เส้นทางของบุญ ได้แก่ การให้ทาน การแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น การรักษาศีล การเบียดเบียนใคร ๆ ด้วยกาย วาจา และใจ การอบรมภาวนาให้ตนเองเกิดสติปัญญารู้เห็นตามเป็นจริง

เส้นทางของพระ ให้มีเมตตาต่อผู้อื่น ประกอบอาชีพสุจริต รักมิตรและครอบครับ มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ไม่สังสรรค์ด้วยอบายมุข

พระเครื่อง เครื่องราง

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *