สวัสดีวันอาทิตย์ บุญรักษา พระคุ้มครอง | พระคุ้มครอง

สวัสดีวันอาทิตย์ บุญรักษา พระคุ้มครอง

สวัสดีวันอาทิตย์ บุญรักษา พระคุ้มครอง
สวัสดีวันอาทิตย์ บุญรักษา พระคุ้มครอง

สวัสดี วันอาทิตย์

สวัสดี วันอาทิตย์ บุญรักษา พระคุ้มครอง

พระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับบุญไว้ดังนี้

ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ.
บุญอันโจรนำไปไม่ได้ .
สํ . ส. ๑๕/ ๕๐.

ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ.
บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต .
ขุ . ธ. ๒๕/ ๕๙.

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้.
ขุ . ธ. ๒๕/ ๓๐.

ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ.
บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า .
สํ . ส. ๑๕/ ๒๖. องฺ. ปญฺจก. ๒๒/ ๔๔. ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/ ๒๙๔.

ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ.
ควรทำบุญอันนำสุขมาให้ .
สํ . ส. ๑๕/ ๓. องฺ. ติก. ๒๐/ ๑๙๘.


ตกแต่งภาพสวย ๆ แต่งข้อความภาพสวย ๆ อย่าลืมเลือกตัวอย่างจากเว็บไซต์ โค้ดสี.com

พระเครื่อง เครื่องราง

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *